LEKCJE ZOSTAŁY ZREALIZOWANE W

776

szkołach

4 700

klasach I-VI

DZIĘKI WASZEMU WSPARCIU NA REALIZACJĘ
VI EDYCJI PROGRAMU PRZEKAZALIŚMY

707000

VI edycja „Dziel się Uśmiechem” objęła blisko 100 000 dzieci z całej Polski

POPRZEDNIE EDYCJE

PODSUMOWANIA