11 858

dzieci, które skorzystały
z przeglądów stomatologicznych

100 000

dzieci wzięło udział w lekcjach dbania
o zdrowy uśmiech

W RAMACH TEJ RDYCJI ZEBRALIŚMY WSPÓLNIE:

795736
ZOBACZ RAPORT PODSUMOWUJĄCY

POPRZEDNIE EDYCJE

PODSUMOWANIA