10 500

dzieci, które skorzystały
z przeglądów stomatologicznych

100 000

dzieci wzięło udział w lekcjach dbania
o zdrowy uśmiech

W RAMACH TEJ RDYCJI ZEBRALIŚMY WSPÓLNIE:

764000
ZOBACZ RAPORT PODSUMOWUJĄCY

POPRZEDNIE EDYCJE

PODSUMOWANIA