8 595

dzieci, które skorzystały
z przeglądów stomatologicznych

91 976

dzieci wzięło udział w lekcjach dbania
o zdrowy uśmiech

W RAMACH TEJ RDYCJI ZEBRALIŚMY WSPÓLNIE:

839654
ZOBACZ RAPORT PODSUMOWUJĄCY

POPRZEDNIE EDYCJE

PODSUMOWANIA