5 805

dzieci, które skorzystały
z przeglądów dentystycznych

47 000

dzieci wzięło udział w lekcjach dbania
o zdrowy uśmiech

W RAMACH TEJ RDYCJI ZEBRALIŚMY WSPÓLNIE:

771590
ZOBACZ RAPORT PODSUMOWUJĄCY

POPRZEDNIE EDYCJE

PODSUMOWANIA