PROGRAM EDUKACYJNY

„Dziel się Uśmiechem”

O PROGRAMIE

W walce z próchnicą najważniejsza jest profilaktyka i dbałość o systematyczną pielęgnację jamy ustnej. Z tego powodu Mars Polska i Polski Czerwony Krzyż wraz z partnerami merytorycznymi już od 2013 roku prowadzą program edukacyjny „Dziel się Uśmiechem”. Obecnie trwa jego jubileuszowa 10. edycja!

CEL: OCHRONA DZIECIĘCEGO UŚMIECHU!

W ramach Programu uczniowie szkół podstawowych wezmą udział w zajęciach edukacyjnych na temat prawidłowej higieny jamy ustnej. Otrzymają również atrakcyjne materiały edukacyjne.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY MERYTORYCZNI

poznaj nas bliżej

Przy tworzeniu kolejnej edycji nie działamy sami – mamy silne wsparcie!

WSPÓŁORGANIZATOR

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

To najstarsza polska organizacja humanitarna, której działalność sięga 1919 roku. Misją PCK jest szeroko rozumiana pomoc, praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką, edukacja społeczna, zapobieganie ludzkim cierpieniom, także chorobom i łagodzenie ich skutków.

Polski Czerwony Krzyż jest współorganizatorem akcji „Dziel się Uśmiechem”.

PARTNER MERYTORYCZNY

POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZNE

Towarzystwo naukowe od 1951 roku rozwija wiedzę medyczną i wyznacza trendy w dziedzinie stomatologii. Poprzez Partnerski udział w programie „Dziel się Uśmiechem”, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne edukuje i promuje właściwe zasady higieny jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy.

PARTNER MERYTORYCZNY

POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ

Stowarzyszenie to powstało w 2013 roku, a jego celem jest m.in. rozwój programów profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia jamy ustnej u dzieci. Jako partner merytoryczny akcji „Dziel się Uśmiechem”, PTSD pomaga edukować zarówno dzieci, jak i ich rodziców, o tym jak ważna jest profilaktyka próchnicy.

Program „Dziel się Uśmiechem” jest w całości finansowany przez firmę Mars Polska, która co roku przekazuje na jego realizację 1% ze sprzedaży dowolnych gum Orbit® we wskazanych miesiącach, zazwyczaj wczesną jesienią. W ramach dziesiątej edycji akcją są objęte produkty sprzedawane w sklepach
stacjonarnych od września do końca października 2022 roku. Do tej pory firma Mars Polska przeznaczyła na realizację programu blisko 6.8 mln złotych.

6797248

BEZPŁATNE

MATERIAŁY
EDUKACYJNE

WIEDZA W ATRAKCYJNEJ FORMIE!

W ramach Programu przygotowano materiały edukacyjne dostosowane do możliwości poznawczych dzieci, a dla nauczycieli – gotowe scenariusze zajęć w klasach 1-3.

SPRAWDŹ